Jazyk
Nájdi
Verzia pre tlač
Newsletter
Slovak English
Referencie  

 Výber z webových projektov

ecorec Česko s.r.o.
Pre spoločnosť ecorec Česko s.r.o., jednu z vedúcich spoločností na českom trhu poskytujúcu riešenia v oblasti energetického a materiálového zhodnocovania odpadov, sme pripravili novú internetovú prezentáciu. Obsah stránok je riadený našim riešením pre správu obsahu NUSTEP CMS.


Mesto Trenčín
Pre mesto Trenčín sme navrhli a pripravili nové oficiálne stránky mesta. Súčasťou riešenia bola implementácia systému pre správu obsahu, ktorý umožňuje pracovníkom mestského úradu pružne reagovať na zmeny a ponúkať na stránke mesta čo najrýchlejšie aktuálne informácie. Stránka je zameraná na 3 cieľové skupiny návštevníkov: občanov, turistov a podnikateľov, ktorým ponúka priamočiaru cestu k želaným informáciám. Stránka je dostupná v 3 jazykoch.

 

Business Leaders Forum
V spolupráci s Nadáciou Pontis sme navrhli a pripravili web stránku združenia Business Leaders Forum (BLF), ktorá si kladie za cieľ poskytovať informácie z oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem vo svete i na Slovensku. Združenie BLF spoluzaložili Nadácia Pontis a firmy: Citigroup, EuroTel, Hewlett Packard, Orange, Pfizer, Philip Morris, Provident Financial, Slovak Telecom, Tesco, VÚB, Západoslovenská energetika.

 

Veľvyslanectvo Japonska v SR
Pre Veľvyslanectvo Japonska na Slovensku sme pripravili grafický návrh oficiálnych web stránok a realizovali ich technické riešenie. Web stránky veľvyslanesctva sú k dispozícii v slovenskom a japonskom jazyku.

 

KROS a.s.
Kompletná realizácia www prezentácie s implementáciou systému pre správu obsahu. Spoločnosť KROS a.s. patrí medzi popredných slovenských výrobcov ekonomického a stavebného softvéru.

Súčasťou riešenia je niekoľko B2C aplikácií, ktoré ponúkajú on-line podporu a realizáciu základných obchodných aktivít spoločnosti (napr. objednávky produktov, prihlášky na školenia a semináre, diskusné fórum a často kladené otázky k produktom, elektronický newsletter,  vyhľadávanie v databáze predajcov, zverejňovanie aktualizácií produktov a ďalšie.

 

TNS SK
Pre spoločnosť TNS SK sme pripravili novú www prezentáciu, ktorá plne rešpektuje korporátnu identitu nadnárodnej siete TNS.

Spoločnosť TNS je svetový líder v poskytovaní marketingových informácií (výskumy, analýzy, konzultácie a poradenstvo), ktorý pôsobí vo vyše 110 krajinách. TNS SK patrí medzi prvých päť slovenských výskumných agentúr.

 

Katedra základov a vyučovania informatiky FMFI UK
V spolupráci s Katedrou základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sme redizajnovali a vytvorili nové webovské sídlo katedry.

Súčasťou dodávky bola implementácia systému pre správu obsahu NUSTEP Content Management Server.

Quinta Essentia
Pre spoločnosť Quinta Essentia sme redizajnovali web prezentáciu a implementovali systém pre správu obsahu.

Quinta Essentia je kreatívna a produkčná agentúra, ktorá sa zaoberá tvorbou a prípravou akcií zameraných na vzdelávanie a všestranný rozvoj firmy, kolektívu a zamestnancov prostredníctvom zážitku a vlastnej skúsenosti.

 

Literárne Informačné Centrum
Pre LIC sme implementovali systém pre správu obsahu databázy slovenských autorov, prekladateľov a publikácií. Databáza je spravovaná systémom NUSTEP CMS.

  

UNITEAM
V spolupraci s CORE4 sme kompletne redizajnovali a implementovali internetovú prezentáciu spoločnosti UNITEAM. Prezentácia využíva systém riadenia obsahu (CMS).

  

Nadácia Pontis
Pre Nadáciu Pontis naša spoločnosť vytvorila novú internetovú prezentáciu. Navrhli sme nový grafický dizajn, štruktúru a navigáciu stránok. Prezentácia využíva systém riadenia obsahu NUSTEP CMS.

Interný komunikačný projekt VÚB
V rámci rebrandingu VÚB sme ako subdodávateľ spoločnosti Core 4 spolupracovali na implementácii Interného komunikačného projektu VÚB. Použité technológie: ASP, MS SQL 2000, HTML, Javascript, Flash.

menu_main

Homolová - Smetana
Web prezentácia folkového združenia Zuzany Homolovej a Samka Smetanu. Obsah prezentácie je spravovaný systémom NUSTEP CMS.

Rock volieb 2002
Pre spoločnosť Core 4 sme ako subdodávateľ implementovali web pre kampaň Rock volieb 2002. Použité technológie: PHP, PostgreSQL, HTML, Javascript, Flash.

ck-rodo

Cestovná kancelária CK Rodo
Web prezentácia cestovnej kancelárie CK Rodo a katalóg ubytovacích objektov po celom Slovensku.

freeside

Freeside.sk
Internetové rázcestie smerujúce do rôznych zaujímavých kútov sveta. Stránka je venovaná predovšetkým cestovaniu, no v súčasnosti prebieha jej transformácia na všeobecný kultúrno-spoločenský portál.

azoznamka

Astrotouch
Miesto na zoznámenie sa na základe astrologickej kompatibility.

 Ďalšie projekty

  

Informačný systém CK RODO
Informačný systém cestovnej kancelárie s modulmi CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) a Katalóg ubytovacích zariadení. Funkcie: správa databázy klientov a objednávok, automatické zverejňovanie katalógu na Internete, obsadenosť objektov, vyhľadávanie, generovanie tlačených katalógov.

Zimná služba SSC
Distribuovaný informačný systém pre zber, vyhodnocovanie a publikovanie údajov o stave a zjazdnosti ciest v SR. Na dodávke IS sme sa podieľali ešte ako spoločnosť Omikron Éta, systém je v prevádzke od roku 1996. Platforma: Windows NT, Sybase SQL AnywhereGrafický dizajn

cms05.jpg