Jazyk
Nájdi
Verzia pre tlač
Newsletter
Slovak English
Hlavné funkcie NUSTEP CMS  
Home > Riešenia > NUSTEP Content Management Server

Tvorba a aktualizácia obsahu 

content wysiwyg small
NUSTEP Content Management Server poskytuje intuitívne používateľské rozhranie pre tvorbu, publikovanie a aktualizáciu obsahu na webe určené bežným užívateľom Internetu.

Základom je interný editor obsahu (WYSIWYG editor HTML), ktorý pracuje na podobnom princípe ako štandardný textový editor MS Word. Editor podporuje základné formátovanie textu, prácu s tabuľkami a štýlmi, manažment obrázkov, príloh a referencií. Samozrejmosťou je podpora importu obsahu z ostatných kancelárskych aplikácií a možnosť náhľadu na rozpracovaný obsah v jeho finálnej podobe ešte pred zverejnením.

Štruktúra obsahu je dostupná v prehľadnom stromovom zobrazení, editori majú možnosť vyhľadania požadovaného obsahu fulltextovo alebo pomocou atribútov - typ obsahu, názov, dátum vytvorenia a ďalšie.

Zameranie na správu obsahu, nie stránok 

Hodnota obsahu je obvykle spojená s obchodným účelom tohto obsahu. NUSTEP Content Management Server poskytuje funkcie pre správu obsahu jednotlivým používateľom vzhľadom na ich prístup k informáciám, nie vzhľadom na prezentačné stránky. Marketingové informácie môžu byť zobrazované na tej istej stránke ako informácie o produktoch a zároveň môžu byť manažované úplne iným oddelením. 

Natívna podpora štruktúrovaného obsahu umožňuje efektívne modelovať vzťahy medzi objektami obsahu a tým zjednodušuje tvorbu webových aplikácií využívajúcich vytvorený obsah, zjednodušuje výmenu informácií medzi externými zdrojmi a výrazne zjednodušuje orientáciu a navigáciu v zadanom obsahu.  

Publikačný a schvaľovací proces (workflow) 

content publish small
NUSTEP Content Management Server umožňuje presne naplánovať dátum a čas zverejnenia obsahu. Publikačný a schvaľovací proces je konfigurovateľný podľa potrieb klienta. Podporuje viacnásobné schvaľovanie a korigovanie obsahu. Pomáha minimalizovať množstvo nepresne publikovaných informácií a zabezpečuje, aby žiadna informácia nebola zverejnená pred schválením.

Správa verzií 

NUSTEP Content Management Server poskytuje funkcie pre správu verzií obsahu. Návštevníkom stránok sa nikdy nezobrazuje rozpracovaná verzia, vždy majú prístup len k schváleným a publikovaným informáciám. Systém umožňuje porovnávať jednotlivé verzie, obnoviť niektorú z predchádzajúcich verzií a vylučuje konflikty medzi používateľmi pri aktualizácii obsahu.  Podpora jazykov 

NUSTEP Content Management Server podporuje viacero jazykových verzií obsahu. Umožňuje vytvoriť obsah v ktoromkoľvek svetovom jazyku.

Používateľské rozhranie je prístupné v angličtine a slovenčine. Ďalšie jazyky môžu byť jednoducho doplnené.

Oddelenie obsahu od dizajnu

NUSTEP Content Management Server dôsledne dodržiava princíp oddelenia obsahu od dizajnu. Prostredníctvom prezentačných šablón umožňuje spravovať dizajn stránok centrálne. Posilňuje tak politiku budovania značky a zabezpečuje konzistentnosť prezentácie.

NUSTEP Content Management Server nekladie žiadne obmedzenia pre kreatívne spracovanie grafiky, návrh štruktúry a navigácie stránok. Šablóny možno vkladať do iných šablón, čo umožňuje web dizajnérom vytvoriť flexibilnú informačnú architektúru pre webové stránky.

Zmena dizajnu vyžaduje len zmeny v prezentačných šablónach. Nie je teda nutné upravovať všetky existujúce stránky, takže zmeny v dizajne stránok je možné realizovať oveľa efektívnejšie ako pri tradičnom publikovaní statických stránok.

Publikovanie obsahu na ľubovoľnom médiu

NUSTEP Content Management Server podporuje doručovanie obsahu na ľubovoľnom médiu. Vytvorený obsah je štandardne publikovaný na webovských stránkach. Jednoducho je však možné zobrazovať obsah na mobilných zariadeniach (WAP, PDA), odosielať zvolený obsah prostredníctvom elektronickej pošty, vytvoriť verziu vhodnú pre tlač (PDF), zdieľať obsah medzi nezávislými aplikáciami a to všetko bez potreby zadávať obsah viackrát.

Správa používateľov 

NUSTEP Content Management Server umožňuje distribuovať spravovanie obsahu webu v rámci organizácie. Poskytuje dva typy funkcií pre používateľov: administrátori a editori. Administrátori majú prístup ku všetkým funkciám systému, spravujú šablóny, používateľov a workflowy. Editori vytvárajú, schvaľujú a publikujú obsah bez toho, aby boli vystavení programovaniu alebo HTML kódu. Systém umožňuje administrátorom jednoducho pridávať a vymazávať používateľov, nastavovať používateľské práva a sledovať správanie používateľov.

Štatistiky návštevnosti stránok 

content statistics small
NUSTEP Content Management Server poskytuje komplexné analytické a štatistické nástroje umožňujúce sledovať správanie návštevníkov stránok a vyhodnocovať návštevnosť webu ako celku ako aj jednotlivých častí.

Poskytuje detailné informácie o návštevnosti jednotlivých častí webu a cenné informácie pre optimalizáciu štruktúry a navigácie stránok. Systém analyzuje počet sedení, videní, užívateľov, kvalifikovaných užívateľov, jedinečných IP adries, parametre o použitom prehliadači, platforme a rozlíšení obrazovky klienta, kľúčové slová použité pri vyhľadávaní, najfrekventovanejšie vstupné a posledné stránky, najčastejšie postupnosti stránok (click-stream) a ďalšie.  

Modulárnosť a škálovateľnosť 

Vďaka svojej flexibilnej architektúre poskytuje NUSTEP Content Management Server škálovateľnú a modulárnu webovú platformu. Aplikáciu možno podľa potreby kedykoľvek rozšíriť o ďalšie moduly a zároveň škálovať výkon s rastom zložitosti a návštevnosti stránok.