Jazyk
Nájdi
Verzia pre tlač
Newsletter
Slovak English
Návratnosť investície  
Home > Riešenia > NUSTEP Content Management Server

Náklady na tvorbu a spravovanie obsahu webových stránok sa prudko zvyšujú s nárastom ich veľkosti, komplexnosti a návštevnosti. NUSTEP Content Management Server automatizuje štandardné úlohy pri tvorbe a spravovaní obsahu, čím umožňuje znížiť celkové náklady.

 Efektívnejšia aktualizácia obsahu

NUSTEP Content Management Server umožňuje netechnickým používateľom vytvárať a aktualizovať obsah na webe. Eliminuje potrebu konvertovať originálny obsah pre publikovanie na webe a presúva zodpovednosť za publikovanie obsahu priamo na zamestnancov vo firme.  

 Zvýšenie hodnoty publikovaného obsahu

Zákazníci vyžadujú aktuálny, presný a relevantný obsah. NUSTEP Content Management Server pomáha zvyšovať hodnotu publikovaného obsahu. Funkcie ako workflow, správa verzií a analýza návštevnosti stránok zabezpečujú, že publikovaný obsah je vždy aktuálny, presný  a korešponduje s aktuálnymi potrebami zákazníkov.

 Zrýchlenie vyhľadávania informácií

Web poskytuje rýchlejší prístup k informáciám ako tradičné komunikačné médiá. NUSTEP Content Management Server poskytuje infaštruktúru pre vytvorenie štandardnej navigačnej štruktúry a šablón. Táto konzistencia zvyšuje ergonómiu stránok a v kombinácií s použitím metadát zjednodušuje a zrýchľuje získavanie relevantných informácií.

 Posilnenie politiky budovania značky

NUSTEP Content Management Server umožňuje vytvoriť konzistentnú a ergonomickú štruktúru obsahu. Centralizovaná správa dizajnu podporuje politiku budovania značky a zaisťuje, aby komunikácia a dizajn stránok boli konzistentné s firemnou značkou a hodnotami. 

 Podpora nových príležitostí pre inovácie

NUSTEP Content Management Server umožňuje organizáciám zdokonaľovať informácie, ktoré sú tradične zablokované v statických web stránkach a v ďalších dokumentoch v organizácii. Zapojením zamestnancov firmy do procesu tvorby obsahu na webe sa otvárajú komunikačné kanály medzi zamestnancami a zákazníkmi, čím organizácia získava skutočnú konkurenčnú výhodu.

NUSTEP Content Management Server podporuje otvorené komunikačné štandardy. Umožňuje využiť existujúci obsah v nových ako aj v existujúcich webových aplikáciách. Vytvára sa tak priestor na využitie inovatívnych komunikačných prostriedkov ako internacionalizácia, riadenie vzťahov so zákazníkmi, personalizácia, integrácia aplikácií, podnikové portály a ďalšie.