Jazyk
Nájdi
Verzia pre tlač
Newsletter
Slovak English
Doplnkové moduly NUSTEP CMS  
Home > Riešenia > NUSTEP Content Management Server

Mapa stránok

Modul automaticky generuje interaktívnu mapu stránok, ktorá poskytuje návštevníkom ucelený pohľad na štruktúru webu. Administrátor jednoduchým spôsobom určuje, ktoré sekcie sa na mape zobrazujú a definuje „hĺbku“ mapy.

Fulltextové vyhľadávanie 

Modul poskytuje fulltextové vyhľadávanie pre návštevníkov stránok. Vyhľadávanie funguje na základe zadanej frázy a kľúčových slov, samozrejmosťou je podpora logických spojok pre upresnenie vyhľadávania. Výsledky vyhľadávania sú prehľadne zobrazené návštevníkovi.

Diskusné fórum

Modul umožňuje vytvoriť diskusné fórum. Je možné nadefinovať diskusné témy alebo priradiť diskusiu k ľubovolnému obsahu (napr. diskusie k článkom). Diskusné príspevky je možné zobrazovať lineárne alebo štruktúrovane. Administrátor má možnosť moderovať zvolené diskusie, návštevníci stránok môžu odoberať príspevky vo zvolených diskusiách emailom.

Ankety

Modul umožňuje publikovať jednoduché ankety, pozostávajúce z otázky a množiny odpovedí. Je možné nadefinovať ankety s jednou alebo viacerými možnosťami odpovede. Administrátor môže nastaviť počiatočný počet hlasov pre jednotlivé odpovede bez ovplyvnenia záverečného vyhodnotenia a určiť dátum uzatvorenia ankety. Modul dokáže zabrániť viacnásobnému hlasovaniu, zobrazovať ankety na zvolených stránkach podľa definovaných pravidiel (napr. konkrétna anketa, náhodne zvolená anketa, rotovanie ankiet atď.)

Odber noviniek emailom / newsletter

Modul umožňuje informovať o novinkách na stránkach príp. o aktuálnych udalostiach tých návštevníkov, ktorý o zasielanie noviniek prejavili záujem. Návštevníci stránok majú možnosť zaregistrovať sa k odberu noviniek emailom. Správcovia obsahu majú k dispozícii databázu emailových adries a nástroj, ktorý im umožňuje jednoduchým spôsobom odosielať správy na zvolené adresy. Odosielanie správ možno načasovať na konkrétny čas a vzhľad odosielaných správ môže byť prispôsobený dizajnu stránok.

Online súťaže

Atraktívne zpestrenie stránok prostredníctvom znalostných súťaží pre verejnosť. Vypísanie súťaže je udalosťou, ktorá púta záujem verejnosti, súťažiacich a médií. Pozitívne pôsobí na návštevnosť stránok. Modul poskytuje prostredie pre administráciu – založenie súťaže, nastavenie otázok a možných odpovedí v jednotlivých kolách a priebežné vyhodnocovanie odpovedí súťažiacich.

Katalóg produktov

Modul umožňuje vytvoriť a spravovať katalóg produktov. Umožňuje nadefinovať typy a kategórie produktov. Pre každý typ produktu sú pevne nadefinované atribúty - napr. názov, popis, fotka, cena, rozmery, hmotnosť atď. Katalóg produktov je možné prezerať podľa kategórií, vyhľadávať v ňom podľa jednotlivých atribútov a porovnávať zvolené produkty. Modul taktiež podporuje automatické generovanie katalógu pre tlač (vo formáte PDF).

Novinky / Tlačové správy

Modul umožňuje tvoriť a publikovať novinky alebo tlačové správy. Novinky sú obvykle zobrazované na titulnej stránke, tlačové správy vo vlastnej sekcii webu. Je možné nadefinovať počet zobrazených správ, zvoliť kritérium usporiadania a kritérium podľa ktorého sa vyberajú zobrazené správy.

Články

Modul umožňuje tvoriť a publikovať články. Pracuje na podobnom princípe ako modul Novinky, obsahuje naviac databázu autorov. Je možné zobraziť články zvoleného autora, zobraziť profil autora a hodnotiť jednotlivé články návštevníkmi webu.

Kalendár podujatí

Modul umožňuje spravovať kalendár podujatí (napr. prednášky, školenia, kultúrne podujatia a pod.). Návštevníci stránok môžu prezerať kalendár a vyhľadávať podujatia podľa definovaných atribútov (názov podujatia, typ podujatia, dátum konania, miesto konania, cena a pod.).

Katalóg internetových odkazov

Modul umožňuje spravovať katalóg internetových odkazov. Odkazy (linky) možno zaraďovať do kategórií, modul automaticky kontroluje funkčnosť odkazov.

Otázky a odpovede

Jednoduché zverejňovanie často kladených otázok a odpovedí k ľubovoľným témam. Možnosť kategorizácie otázok podľa tematiky. Modul ponúka okrem prezeranie odpovedí aj fulltextové vyhľadávanie.

Kontakty

Modul umožňuje spravovať databázu kontaktov (adresy pobočiek, telefónne čísla a pod.). Kontakty možno zaraďovať do kategórií a návštevníci stránok môžu vyhľadávať kontakty podľa jednotlivých atribútov (kraj, okres, mesto). Modul tiež umožňuje vytvoriť interaktívnu mapu definovaných objektov.

Formuláre

Modul automatizuje prácu s formulármi. Umožňuje jednoducho vytvárať formuláre, umiestňovať ich na stránky a analyzovať získané údaje. Pri tvorbe formuláru sú k dispozícii viaceré typy položiek – reťazec, číselná hodnota, výber zo zoznamu hodnôt a pod.

Kniha návštev

Kniha návštev ponúka návštevníkom možnosť vyjadriť svoj názor k tematike stránok. Správca obsahu má možnosť nový príspevok pred zverejnením schváliť, resp. v prípade nevhodnosti obsahu príspevok nezverejniť.

Online kamera

Obľúbený prvok na stránkach miest a obcí ponúka živý pohľad na aktuálne dianie. Podľa technických možností inštalovanej kamery možno zobrazovať jeden pevný pohľad na zvolené miesto alebo zariadiť pohyb kamery po vopred definovaných pozíciách v pravidelných intervaloch.

Online návštevníci

Jednoduchý modul, zobrazujúci na stánkach počet online návštevníkov, ktorí si práve stránky prezerajú.

Odporučiť stránku emailom

Modul nabáda návštevníkov stránok k odoslaniu odkazu na stránku svojim známim. Stačí jednoducho zadať emailovú adresu a modul automaticky odošle správu adresátovi. Text odoslanej správy má pod kontrolou správca obsahu. Vzhľad správy môže byť prispôsobený dizajnu stránok.

WAP

Zobrazovanie vybraných informácií na mobilných zariadeniach s podporou protokolu WAP.

Personalizácia

Modul umožňuje generovať obsah stránok podľa správania používateľa. Je možné cielene zobrazovať definovaný obsah (napr. reklamné bannery) podľa aktuálnej sekcie alebo podľa kľúčových slov zadaných pri vyhľadávaní.
Modul umožňuje vytvoriť sekcie webu prístupné len pre registrovaných používateľov a zobrazovať obsah podľa profilu používateľa. Využíva sa pri tvorbe sekcií pre klientov alebo partnerov, pri zobrazovaní plateného obsahu a pod.

Špeciálne moduly pre potreby klientov

Modulárna architektúra produktu NUSTEP Content Management Server umožňuje kedykoľvek rozšíriť jeho funkčnosť podľa aktuálnych potrieb.